Klankmassage, klankheling en soundhealingKlankmassage, klankheling en soundhealingWanneer spreken we van een klankmassage en wanneer van klankheling of

soundhealing? En waarom noemen we dit zo?


Bij een klankmassage worden klankschalen op je geplaatst. De trilling die de schalen door de kleding heen afgeven wordt overgenomen door het lichaam. Hierdoor ontstaat een weldadige ontspanning. Het is in eerste instantie een fysieke gewaarwording die, doordat je tot ontspanning komt, ook tot inzichten kan leiden. Ineens weet je waarom een opleiding je niet past of waarom jij je zo onzeker voelt.


Het voordeel van een klankmassage is dat dit goed aansluit bij mensen die geen “zweverige” behandeling willen. Je zet schalen op het lichaam. De schalen worden in trilling gebracht en je ontspant. Wanneer er blokkades zijn worden die door de trilling zachtjes gemasseerd waardoor ze op kunnen lossen. Je kunt dit concreet verwoorden en laten beleven. Geen “hocus pocus”.


Klankheling, of het Engelse woord “soundhealing”, is moeilijker in concrete termen te beschrijven. Alleen het woord al. Wat wordt er geheeld? Hoe wordt er geheeld?


Bij klankheling / soundhealing worden de klankschalen veelal óm het lichaam heen geplaatst en aangeslagen. Regelmatig worden daarbij ook andere klankinstrumenten gebruikt zoals de stem, rainsticks of bijvoorbeeld de tanpura. Hoewel ook dit (meestal) tot fysieke ontspanning leidt, lijkt deze manier van werken sneller belevingen op zielsniveau te bewerkstelligen. Opmerkingen als “dit is de wereld waar ik thuis hoor” of “dit is wie ik werkelijk ben!”, hoor je eerder wanneer je óm iemand heen werkt dan wanneer je, zoals bij de klankmassage, vooral met schalen óp het lichaam werkt.


We zouden klankheling in drie niveaus kunnen verdelen:


Het eerste niveau is dat de weldadige boventoonrijke klank van klankschalen genoeg is om een behandeling klankheling te noemen. Dat betekent dat een ieder die zo’n schaal aanslaat een klankheling geeft. En strikt genomen is degene die deze schaal aanslaat dan bovendien “soundhealer”.


De volgende stap is dat jij je bewust bent geworden dat de intentie die je met de klank meegeeft werkzaam is. Dat kan zijn dat je uit betrouwbare bron daar over gehoord hebt en dus weet dat dit zo is. Maar wanneer je enige tijd er mee gewerkt hebt, kan je dit ook concreet zijn gaan ervaren. Je merkt dan dat er iets van de intentie uit gaat en meereist op de klank. Er van uitgaande dat je intentie zuiver is kan je hier spreken van klankheling op het tweede niveau. Maar pas op want vaak kennen we onze eigen verborgen agenda niet en is op de zuiverheid van onze intentie ook wel eens iets af te dingen.


Tot slot is er nog het fenomeen waarbij de klanksessie wordt overgenomen. Je laat je leiden door de klank en het lijkt alsof er hulp is vanuit een diepere werkelijkheid. Hiervoor wil ik graag iets vertellen over mijn eigen ontwikkeling op klankgebied.


Door veel te “reizen” op klank is de niet alledaagse werkelijkheid (een term afkomstig uit het sjamanisme) tijdens de klanksessies tot op zekere hoogte zichtbaar geworden.

Regelmatig “zie” ik helpers of bijvoorbeeld een lichtstraal mee helpen. En zo lang deze helpers of die stralende energie werkzaam is “weet” ik dat een bepaalde klank aangehouden moet worden. Het werk wat vanuit de andere dimensie gedaan wordt, is dan nog niet klaar is. Dit “werken” wordt ook wel eens direct fysiek gevoeld door degene die het ondergaat. Hierdoor ben ik gestopt dit fenomeen als louter mijn eigen fantasie te betitelen.


Overigens zien ook diverse “cliënten” beelden uit deze andere werkelijkheid. Zo zag bijvoorbeeld een man tijdens een klanksessie zijn overgegane oma naast zich staan en iemand anders zag kleuren bij haar hals die ook ik daar had waargenomen. Klank lijkt, voor zowel de gever als de ontvanger, een veld te kunnen creëren waarin het onzichtbare zichtbaar wordt. Een veld waarin je “weet” zonder iets te weten en “ziet” zonder dat je nu weet hoe je het gezien hebt.


Mijn ervaring is dat hoe meer er van deze manier van werken “iets goeds” uit lijkt te gaan, iets “helends”, des te sterker er contact lijkt te zijn geweest met de niet alledaagse werkelijkheid. Alsof er vanuit deze andere werkelijkheid daadwerkelijk geholpen wordt. Wanneer je na afloop in stilte navoelt wat er is gebeurd, kan je een diepe welhaast hemelse vrede ervaren. Het is op zo’n moment niet moeilijk de aanwezigheid van bijvoorbeeld een engel te vermoeden. Dit zou je healing op het derde niveau kunnen noemen.


Maar juist deze laatste vorm waar m.i. het woord healing het meest van toepassing is, is niet te “claimen”. Er lijkt immers geholpen te worden vanuit een andere werkelijkheid en deze hulp komt weliswaar op verzoek maar ook in alle vrijheid.


Wanneer je nu een klankheling of soundhealing aanbiedt suggereer je dat er genezing zal plaatsvinden. Ik zelf ben voorzichtig om deze suggestie vooraf te doen omdat uitgerekend de krachtigste sessies niet door mij zelf “te regelen” zijn. Of de volgende klanksessie die ik geef helend zal werken moet nog maar blijken. Ik kan het niet beloven.


Soundhealer ben ik ook niet. Juist op het moment dat een klanksessie zich verheft en we misschien pas echt van “healing” mogen spreken, wordt deze overgenomen. Op zo’n moment faciliteer je alleen nog maar. Dan ben je dus geen soundhealer maar “facilitair medewerker”. En daar is niets mis mee.


Ik vind het wel verleidelijk om woorden als “klankheling” en “soundhealer” te gebruiken.

Het klinkt zo veel mystieker, aantrekkelijker en belangrijker dan het eenvoudige “klankaanbod” of “klankwerk”.


Maar wat telt is niet hoe we ons werk of ons zelf noemen maar de integriteit waarmee we werken. Een weloverwogen woordkeus is daarbij op zijn plaats.


Pim